Klik venligst
FÖRENINGSLIV 2023-11-03 KL. 13:19

Renoverad för miljonen – stått tom i ett år

Av Rickard Gustafsson

I ett år har den gamla lärarbostaden vid Ahla skola stått helt outnyttjad efter renovering för 1,2 miljoner kronor. Ahla byalag vill använda den som samlingslokal, men hävdar att kommunen inte velat hyra ut den. Kommunen å sin sida hävdar att byalaget är mer än välkomna, men att de inte kan hyra ut den gratis.

Renoverad för miljonen – stått tom i ett år
Ahla byalag, med ordföranden Kenth Holmberg och kassören Ingvar Birgersson, har länge arbetat för att det ska bli en samlingslokal i en av flygelbyggnaderna vid Ahlaskolan. Foto: LT/Arkiv

2019 beslutades att flygelbyggnaden, Sunnanäng, från 1931 var så undermålig att den skulle rivas. Efter lobbyverksamhet gentemot Laholms kommun lyckades Ahla byalag, på jakt efter samlingslokal i byn, få kommunen att byta fot.

I december 2021 valde en enig kommunstyrelse att Kommunfastigheter skulle renovera kåken, vilken slutfördes hösten 2022 för en kostnad på cirka 1,2 miljoner kronor.

Sedan dess har knappt en människa satt sin fot i den nyrenoverade fastigheten, än mindre har det blivit en samlingslokal för Ahlaborna.

I en färsk skrivelse till kommunstyrelsen ställer sig styrelsen i Ahla byalag frågande till om det i dessa besparingstider är ekonomiskt att låta byggnaden stå tom månad efter månad?

Styrelsen hävdar dessutom att det förra året togs fram ett kontrakt där byalaget skulle få disponera delar av byggnaden mot att man bekostade driften av byggnaden. Ett kontrakt som aldrig hann att undertecknas innan den nya kommunstyrelsen tillträdde.

Kenth Holmberg är ordförande i byalaget.

– Det har blivit kanonfint, men vi har inte fått något besked från kommunen om varför vi inte får använda den. Efter att det blev en ny regering i kommunen har de inte varit intresserade av att skriva kontrakt med oss.

Byalagskollegan, kassören Ingvar Birgersson:

– Vår nye KSO (centerpartisten Ove Bengtsson, reds. anm.) var på vårt årsmöte i mars och vi bad honom förklara varför och då sa han att kommunen hade andra planer för byggnaden.

Om syftet med kommunstyrelsens beställning för renovering av Sunnanäng var att det skulle skapas en samlingslokal i Ahla känner kommunrådet Ove Bengtsson (C) inte till. Det var före hans tid.

– Jag kan inte svara på det. Det får du fråga de som var med på mötet. Vad den skulle användas till efter renoveringen vet jag inte, men jag vet att byalaget var väldigt på att det skulle renoveras.

Kommunrådet Ove Bengtsson (C) säger att han välkomnar Ahla byalag som hyresgäster i den nyrenoverade fastigheten vid Ahlaskolan. Om de är beredda att betala hyra. Foto: Rickard Gustafsson

Att kommunen skulle ha andra planer för byggnaden känner inte kommunrådet igen.

– Det vet jag inte om vi har. Däremot så förklarade jag för byalaget, på årsmötet, att kommunen inte vill ha lokaler som står tomma, säger Ove Bengtsson till LT.

Bengtsson tycker att det är ”jättetråkigt” att Sunnanäng står outnyttjad, men att hans minnesbild från årsmötet är att byalaget tydligt uttryckt att de ville hyra lokalen kostnadsfritt.

– Det kan kommunen inte hjälpa dem med och det berättade jag för dem. Jag var väldigt tydlig med att kommunen inte kan hyra ut lokaler gratis för då gör vi formellt fel mot andra föreningar. Det var mitt budskap och jag har inte ändrat min uppfattning.

Att byalaget skulle ha framfört att hyressättningen skulle vara noll kronor känner inte Kenth Holmberg igen.

– Nej, nej! Det klart att vi förstått att det inte kan vara gratis. Det vi sagt är att vi inte klarar av att betala en marknadsmässig hyra och att vi kan tänka oss att bekosta driften.

Att det skett någon form av kommunikativt missförstånd mellan parterna blir allt tydligare.

Laholms kommun ser inga hinder med att byalaget blir hyresgäst.

– Är byalaget beredda att betala hyra så är de mer än välkomna och då får vi sätta oss ner och skriva ett hyresavtal. Vår ambition har hela tiden varit att få hyresintäkter på den här fastigheten, annars får vi sälja den, säger Ove Bengtsson (C).

När LT återkommer med beskedet till byalagets ordförande blir han glatt överraskad.

– Det låter ju jättebra. Det har vi inte hört tidigare. Det är positivt att de ändrat sig, men det kunde de gjort för längesen. Tusen tack!, säger Kenth Holmberg.