Klik venligst
FÖRENINGSLIV 2024-06-03 KL. 12:33

Regionen miljonsatsar på aktiv fritid för unga

Av Rickard Gustafsson

Region Halland vill att fler barn och ungdomar ska få möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Därför satsas tre miljoner kronor, pengar som kan sökas av föreningar och organisationer som har eller tänkt att starta ungdomsverksamhet.

Regionen miljonsatsar på aktiv fritid för unga
Region Halland satsar ekonomiska medel för att stärka halländska barns möjligheter till en mer aktiv fritid. Foto: Adobe Stock

Det är allmänt känt att barns deltagande i fritidsaktiviteter minskar i takt med att de blir äldre.

Nationell statistik visar också att vissa grupper av barn deltar på ett lägre plan än andra och att det i förlängningen kan leda till fysiska och psykiska problem samt utanförskap.

För att få fler att röra sig beslutade nyligen Social hållbarhetsutredning i Region Halland att skjuta till tre miljoner kronor.

– Vi vet att fritidsaktiviteter för barn och unga är jätteviktiga och stärker folkhälsan. Samtidigt vet vi att förutsättningarna för att delta ser olika ut i länet beroende på bland annat socioekonomisk bakgrund, men också var du bor och vilka förutsättningar du har. Genom stödet hoppas vi att fler ska få möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, säger ordföranden Ulrika Jörgensen (M).

Stödet är riktat till föreningar och organisationer som redan har eller vill starta upp verksamhet för barn och unga. Förhoppningen och målet är att bredda utbudet så att fler kan delta.

– Det här är en chans för oss att bidra till ett arbete som flera aktörer, bland annat kommunerna, redan är engagerade i. Vi vill att varje barn ska ha något att se fram emot efter skolan och vi hoppas att den här utlysningen kan möjliggöra och underlätta för aktörer som vill samma sak, säger Ulrika Jörgensen.

Det går att söka medel för minst 50 000 kronor i upp till två år.

Även kommuner kan söka pengar för insatser i samverkan med andra aktörer, men då krävs kommunal medfinansiering. Regionala aktörer kan söka som sig själva, eller genom andra som bedriver eller planerar att starta upp fritidsaktiviteter för barn och unga.