FÖRENINGSLIV 2021-11-25 KL. 12:00

Övrigt bidrag-potten har växt

Av Johan W Jönsson

Kultur- och utvecklingsnämnden delar ut pengar under “övrigt bidrag” två gånger om året. Sökperiod två 2021 är klar och åtta lyckliga föreningar fick bidrag från en lite större pott än vad som först var meningen. “Vi ser att det finns ett behov och försöker att hjälpa till så gott vi kan”, säker nämndens ordförande Ove Bengtsson (C).

Övrigt bidrag-potten har växt
Friluftsfrämjandet i Knäred ska dra in fiber och fick pengar ur övrigt bidrag. Bild: Johan W Jönsson/arkiv

Anledningen till att det blir mer pengar än vad som först var planerat är då pengar flyttats inom nämnden då aktiviteterna för föreningarna gått ner under pandemin. Totalt har 150 000 kronor flyttats från aktivitetsbidrag till övrigt bidrag.
– Vi flyttar inte över pengar på bekostnad av aktivitetsbidraget, utan det är pengar som blir över då mängden aktiviteter sjunkit. Det känns oerhört viktigt att de pengarna ändå kommer föreningslivet till gagn, säger förvaltningschef Andreas Meimermondt.

Totalt delades 300 000 kronor ut i den andra sökperioden och pengarna delas mellan åtta föreningar. Alla föreningar som sökt pengar har inte fått. Caprifolen hade sökt 300 000 kronor för tillbyggnad av läktare och danssal och Laholms Skytteförening 285 000 kronor för elektroniska tavlor. De fanns bland klubbarna som fick sina ansökningar avslagna.

Är det lönt att söka så stora belopp?
– När föreningarna söker så synliggörs behovet. Söker de inte så ser vi inte behovet, säger Bengtsson.
– Har de behov nu ska de söka. Har man stora behov är det självklart utmanande för oss, säger Meimermondt.


Skottorps IF behöver renovera klubbstugan och tilldelades pengar från övrigt bidrag. Bild: Johan W Jönsson/arkiv


För att kunna täcka det behov som finns enligt ansökningarna hade ytterligare en miljon kronor behövts till övrigt bidrag.
– Visst är det lättare om man söker en mindre summa men samtidigt ska man ju söka för det som man har behov för. Vi har generellt legat lågt på övrigt bidrag, säger Bengtsson.

Kommunen satsar istället på att stötta föreningslivet på andra sätt. Främst genom aktivitetsbidrag till de föreningar som bedriver ungdomsverksamhet. Totalt handlar det om knappt 4,5 miljoner kronor som kommunen stöttar ideella föreningar med årligen.

Bland de som får pengar finns grannklubbarna Skottorps IF och Hasslövs IS som båda får en slant för att renovera sina klubbstugor. Laholms Pistolskytteklubb får mest, knappt 100 000, för att bygga om sin skjutbana. Ysby BK får ytterligare en del till sin robotgräsklippare (de fick en del via Laholms Sparbanks miljöstöd). Friluftsfrämjandet i Knäred ska skaffa fiber och Genevad/Veinge IF hjärtstartare.
– De som har fått bidrag har beskrivit på ett bra sätt vilken hjälp de vill ha och utifrån hur akut det är. Verksamheten har haft en dialog med föreningarna, säger Bengtsson.

Våxtorps Bygdegårds ansökan på drygt 200 000 kronor varken avslogs eller bifölls. Den sattes istället på vänt till nästa sökperiod kommande år.
– Det är inte så länge sedan det gjordes en totalrenovering av bygdegården i Våxtorp men vissa bitar lämnades kvar. Det finns Boverks-pengar att söka också och det har de inte gjort. Där behöver vi återkoppla. Så vi bordlägger den ansökan så länge, säger Bengtsson.


Fakta:

De föreningarna fick övrigt bidrag i sökomgång två 2021

Hasslövs IS, 50 000 kronor till renovering av klubbstugan.

Föreningen Funktionsrätt Laholm, 8 000 kronor till ljudisolerande
gardiner.

Genevad/Veinge IF, 15 000 kronor till inköp av hjärtstartare till idrottsplatsen.

SKPF avdelning 259 Laholm, 6 708 kronor för brevutskick till medlemmarna.

Ysby BK, 50 000 kronor till robotgräsklippare.

Skottorps IF, 57 500 kronor för renovering av klubbhuset.

Friluftsfrämjandet Knäred, 20 900 kronor till installation av fiber.

Laholms PK, 99 375 kronor för att bygga om sin skjutbana.