Klik venligst
FÖRENINGSLIV 2024-07-02 KL. 15:45

Natursköna slingor har kopplats samman

Av Johan W Jönsson

Smedjeåns samfällighetsförening och Ränneslövs byalag har gjort gemensam sak. Tillsammans med Laholms kommun har Naturstigen och Smedjeområdets slinga kopplats samman med hjälp av broar och mängder med ideella timmar.
– Det är ett väldigt vackert område. Båda slingorna är otroligt fina. Så vi är jätteglada att vi kunde göra det här, säger Malin Nilsson, som är med i Ränneslövs byalags styrelse.

Natursköna slingor har kopplats samman
Broar knyter nu samman de båda slingorna i det natursköna området i Ränneslöv. Foto: Malin Nilsson

Idén att binda samman de båda slingorna kom ursprungligen från Staffan Bertilsson och övriga i samfällighetens styrelse. Ränneslövs byalag och Laholms kommun var på.

Med broar över Smedjeåns vatten slipper den som vill promenera (eller springa) passera åkrar och större vägar för att få ihop en längre sträcka. Broarna skapar också en större naturupplevelse.

– Vi har kopplat ihop de båda slingorna med en mittenstig och så har vi pilar och markeringar i olika färger. Dessutom finns det väldigt tydliga kartor, säger Malin Nilsson i byalaget.

För att få till den nya vandringsslingan har det anordnats fixardagar och totalt har samfällighetsföreningen och byalaget lagt ner hundratals ideella timmar.

– Det har inte varit några problem att få folk att ställa upp. Det är många som hjälpts åt med det här arbetet och det har skapat en ännu starkare gemenskap i Ränneslöv, säger Malin.

Staffan Bertilsson från Smedjeåns samfällighetsförening, kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C) och Malin Nilsson från Ränneslövs byalag klippte bandet som förklarade den sammankopplade slingan invigd. Foto: Pernilla Kjellsson/Laholms kommun

Staffan Bertilsson och Ulf Eskilsson från Smedjeåns samfällighetsförening har varit drivande i arbetet. De såg också till att kommunen bidrog med 150 000 kronor till projektet.

– Vi gick ihop och fick 70 000 kronor var (byalaget och samfälligheten) och sedan ytterligare 10 000 till skyltning, som kommunen är mån om att få till för att kunna marknadsföra slingorna.

Smedjeområdets slinga är gul och cirka 1 900 meter lång, mellanslingan är blå och 1200 mer lång, Ränneslövsslingan (Naturstigen) är röd och cirka 2 500 meter lång.

– Totalt blir det en lång sträcka i natursköna omgivningar nu när vi bundit ihop slingorna. Det blir en fin runda, mänskligheten tycker om att göra rundor, skrattar Malin.

Ett 30-tal personer närvarade vid invigningen av den nya slingan i Ränneslöv. Foto: Pernilla Kjellsson/Laholms kommun

Det finns olika startpunkter. Det går bland annat att starta från boulebanan och fotbollsplanen i Smedjemområdet eller vid Ivarssons kvarn på Värestorpsvägen.

– Vi vill bringa ett stort tack till markägarna som upplåtit marken. Det är Karl-Gustaf Bengtsson, familjen Pålsson, Henrik Olsson med familj och Christer Ivarsson med familj, säger Malin.

Slingorna är invigda och klara att tas i bruk. Parkering, rast- och grillplatser är utmärkta på nya skyltar utmed lederna. Tar man hela rundan blir det en promenad eller löptur på 5 600 meter.

Tydliga skyltar finns uppsatta vid den numera långa slingan. Tas hela handlar det om 5 600 meter. Foto: Pernilla Kjellsson/Laholms kommun

Smedjeån passeras med lätthet med hjälp av broarna som knyter ihop de fina slingorna. Foto: Malin Nilsson