FÖRENINGSLIV 2022-06-29 KL. 13:30

Nämnden säger ja till Knäreds IK

Av Johan W Jönsson

När Knäreds IK:s klubbstuga eldhärjades upptäcktes att taket var dåligt. Då brandskadorna åtgärdades fixades även taket till. Nu verkar det som att KIK får kostnaderna täckta även för taket. Kultur- och utvecklingsnämnden har sagt ja men då pengarna inte finns där är det upp till kommunstyrelsen att fatta det slutgiltiga beslutet.

Nämnden säger ja till Knäreds IK
Knäreds IK ser ut att få pengar från kommunen för det dåliga taket som klubben tvingades lägga om på klubbstugan. Foto: Johan W Jönsson/arkivbild

Knäreds IK har ett nyttjanderättsavtal på Lagavallen men det är kommunen som äger idrottsplatsen. Därför tyckte KIK att kommunen skulle stå för fiolerna när takskadan upptäcktes.

KIK ansökte om 450 000 kronor i övrigt bidrag hos Kultur- och utvecklingsnämnden. Strax efter inkom man med en reducerad ansökan på 250 000 kronor då man fick pengar från SISU.

– Vi hade först ett avslagsförslag men när de blev beviljade pengar av SISU och kom in på nytt återremitterade vi ärendet, säger Kun:s ordförande Ove Bengtsson (C).

På det senaste nämndsmötet sade Kun ja till att bevilja de 250 000 kronorna till Knäreds IK. Men egentligen är det kommunstyrelsens som fattar beslutet.

– Vi har inte de pengarna i vår budget. Vi har väldigt lite pengar till övrigt bidrag. Men vi föreslår kommunstyrelsen att man betalar ut de 250 000 kronorna, säger Bengtsson.

Tar kommunstyrelsen upp ärendet vid snabbast möjliga tillfälle blir det vid nästa sammanträde i augusti. Bengtsson tror att KIK har hyfsad chans att få medel.

– Förhoppningsvis tas det här upp i augusti. Det blir spekulationer från min sida men jag skulle tro att man säger ja till det här nu när klubben gjort vad de kunnat från sin sida, säger Bengtsson.

Läs mer:

KIK söker pengar av kommunen för skada på klubblokalen