FÖRENINGSLIV 2022-10-26 KL. 16:04

LFK vill bygga multihall till nytta för många

Av Johan W Jönsson

Laholms FK vill bygga en multihall på Glänninge Park. Den ska inte bara fylla den egna föreningens behov utan även vara till gagn för andra föreningar och aktörer. ”Vi vill utveckla föreningen och ta ett ännu större samhälleligt ansvar. Hallen är en del i det”, säger LFK:s sportchef Peter Åberg.

LFK vill bygga multihall till nytta för många
LFK:s sportchef Peter Åberg säger att den multihall som LFK vill bygga på Glänninge Park ska bli "Sveriges smartaste hall". Foto: Johan W Jönsson

Tegelbyggnaden som inhyser omklädningsrum och kansli uppe på Glänninge Park är utdömd. LFK har fått reda på att det är billigare att riva och bygga nytt än att renovera.

Samtidigt växer föreningen och behovet av en större lokal är stort. Dessutom behöver LFK hitta vägar för att få in pengar till verksamheten.

– Efter hel del research och en del besök så har det mynnat ut i att vi vill bygga en multihall. Den ska täcka våra egna behov och mer än så, säger Åberg.

I fastigheten ska omklädningsrum, samlingslokal och förråd rymmas. Dessutom ska klubben kunna köra fysträning i en del av lokalerna.

– På möten och idrottsforum har vi förstått att det är föreningar som är trångbodda och saknar hemvist. De har ingen klubblokal och får slita med att konka material.

I multihallen ska många olika behov kunna fyllas. Träningsverket, LFK Idrott för alla och Laholm IF Friidrott står bakom den skrivelse som skickats in till kommunen.

– Vi vet att truppgymnastiken har bekymmer, att friidrotten har bekymmer vintertid och att det finns behov av plats för padel för barn, säger Åberg.

– Vi behöver hitta sätt att få in pengar till verksamheten så att vi inte bara behöver förlita oss på sponsring och bidrag. Vi vill äga hallen och vi vill driva den.

Det ska dock inte vara några ”ockerhyror” för de föreningar som hyr in sig. Åberg säger att LFK vill att den kommunala taxan ska gälla även i multihallen.

– Personligen tycker jag att en sådan här hall behövs som samlingspunkt i Laholm för föreningar med barn och ungdomar. Men även för konserter, mässor och loppisar.


Kanslibyggnaden som även inhyser omklädningsrum är utdömd. Det är mögel i duscharna, värmen fungerar dåligt och ventilationen är kass. Nyligen självantände elen i byggnaden. LFK vill riva och bygga en multihall på platsen. Foto: Johan W Jönsson


Åberg säger att multihallen ska bli ”Sveriges smartaste byggnad”. Alla kommer inte kunna få allt men det ska få plats mycket.

Finns något liknande på andra ställen?


– Jag har inte sett något som täcker in så mycket. Det är ingen fotbollshall. Det ska kunna göras rent golv för vad det än må vara.

För att hallen ska komma till stånd krävs en ändring i detaljplanen. Det har LFK skickat in en skrivelse till kommunen kring.

– Vi måste ha kommunen med oss för att kunna lämna in ansökan till Allmänna arvsfonden och andra stiftelser och fonder. Det här är ett brett samarbete där alla måste dra sitt strå till stacken.

LFK vill att multihallen ska placeras där någon av de befintliga byggnaderna står idag. Kanslibyggnaden skulle behöva rivas ändå. Elen självantände nyligen i byggnaden.

– Det är lite tajt med utrymme här uppe och vi har ett strandskydd att ta hänsyn till. Vi vill bevara naturområdet häromkring. Den unika oasen i en centralort hittar man inte på många ställen. 

Kultur- och utvecklingsnämnden är positiv till LFK:s planer. Ordföranden Ove Bengtsson (C) berättar för LT att Kun bett kommunstyrelsen att starta upp ett planärende.

– Jag kan föreställa mig att hela Glänninge Park med omnejd då ses över. Vi hoppas att man har tid så att det går någorlunda fort. Multihallen är en jättebra idé, säger Bengtsson.


LFK växer och vill utveckla verksamheten. Därför är klubben i behov av nya faciliteter. Foto: Johan W Jönsson