FÖRENINGSLIV 2022-09-23 KL. 13:21

Inga höjda hyror eller stängda anläggningar, just nu

Av Johan W Jönsson

Trots ökade kostnader kommer kommunen inte att höja hyrorna för föreningarna eller att stänga några idrottsanläggningar i vinter. Som det ser ut just nu. ”Vi har i dagsläget inga sådana diskussioner. Men jag utesluter inte att sådana diskussioner kan komma att behöva föras i en framtid”, säger Andreas Meimemondt, förvaltningschef på kultur- och utvecklingsförvaltningen.

Inga höjda hyror eller stängda anläggningar, just nu
Belysningen på de båda konstgräsplanerna är den största energislukaren för Kultur- och utvecklingsförvaltningen. Det är dock inte aktuellt att hålla släckt i dagsläget. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

Kultur- och utvecklingsnämnden kommer inte att göra några större förändringar kring hyror och avgifter för föreningarna under vintern trots att omkostnaderna blir större.

– Förslaget från tjänstemannanivå är att vi inte gör några förändringar. Men budgetarbetet pågår och vi har inte alla kort på bordet än, säger Kun:s ordförande Ove Bengtsson (C)

– Vi vet inte riktigt var vi landar. Som det ser ut idag blir det inga hyres- och taxökningar. Men det är inte hugget i sten, fortsätter nämndsordföranden.

Har oroliga föreningar hört av sig angående ökade elkostnader?


– Jag har varit i kontakt med Småklubbsalliansens ordförande Peter Walldén. Han utryckte en oro men vi har inga extrapengar till det här.

– Den stora uppmaningen från min sida till föreningarna är att ta hand om sina klubbar och att hålla nere energikostnaderna så mycket som möjligt, säger Bengtsson.

Det förs diskussioner i andra kommuner kring att stänga idrottsanläggningar i vinter på grund av elkostnaderna. Detta är inte aktuellt i Laholms kommun i nuläget.

– Vi för inga diskussioner kring det just nu. Men det går inte att utesluta att vi kommer att behöva göra det i framtiden, säger förvaltningschef Andreas Meimermondt.

– Jag ser ju scenariot framför mig att vi kanske kommer att behöva prata om det då vi har ökade kostnader som är en utmaning för oss, fortsätter han.

Den största energislukaren inom kultur- och utvecklingsförvaltningen, kopplat till föreningslivet, är belysningen på de båda konstgräsplanerna i Laholm och Veinge.

– Vi har i dagsläget inga diskussioner att begränsa belysningen på konstgräsplanerna annat än att det ska vara belyst när det behövs ur ett luxperspektiv för att bedriva säker träning.

Den stora kostnaden för belysningen på konstgräsen kommer från mitten av januari fram till april. Förhoppningsvis har det gjorts något åt elpriserna fram till dess.

– Vi får hjälpas åt tillsammans med föreningarna och se till att det inte är slentrianbelyst på planerna när det inte behövs.

Meimermondt tänker på föreningarna i den uppkomna situationen. Kostnaderna ökar även för de föreningar som driver sina anläggningar själva.

– Man ska inte underskatta aspekten att många av kostnaderna drabbar föreningarna som driver sina anläggningar på egen hand.

– Det är oerhört viktigt att föreningarna agerar på ett sådant sätt som är så energieffektivt som möjligt för att kunna ta hand om sin verksamhet.

Är elpriset något som diskuteras i kommunen i stort?

– Ja, det är det. Hela energisituationen och kostnadsläget. Det är Samhällsbyggnadsförvaltningen som drabbas värst med gatubelysning och liknande, avslutar Meimermondt.