FÖRENINGSLIV 2023-06-17 KL. 07:02

Hemvändardag med utställning om Genevad

Av Johan W Jönsson

Veinge hembygdsförening har länge funderat på en utställning om Genevad. Redan innan pandemin startade inleddes studiecirkeln och insamlandet av material. På midsommardagen visas resultatet upp. Kanske mynnar det ut i en skrift.
– Det brukar komma mycket folk och blir som en form av hemvändardag, säger Kerstin Petersson i föreningen.

Hemvändardag med utställning om Genevad
Erling Nilsson, Kerstin Petersson, Gert Bengtsson och Lena Henningsson från Veinge hembygdsförening med olika föremål från Genevad, som föreningens utställning handlar om. Foto: Johan W Jönsson

Tillsammans med Lena Henningsson, Erling Nilsson och Gert Bengtsson möter hon upp LT vid hembygdsstugan. Där visar de upp fakta, bilder, anekdoter och saker från Genevad.

Veinge hembygdsförening har över 400 medlemmar och är således den största i sitt slag i kommunen. På midsommardagen har man årligen sitt största evenemang.

– Det är 52 år på rad som vi anordnar midsommarfirande. Det blir som en hemvändarträff och det brukar vara mycket folk som kommer, berättar Kerstin Petersson.

I samband med detta brukar föreningen passa på att ha ett antal utställningar. I år blir det dels en utställning om Genevad men även en om jakt. Dessutom ska en vädur dras igång.

Utställningen om Genevad är lite speciell då den är stor och tar hela hembygdsgården i anspråk. Men även för att samhället är, eller var en lite udda fågel i kommunen.

– Vi fick frågan att göra något då många äldre flyttar eller går bort och då försvinner mycket historia. Genevad har blivit ett genomgångssamhälle men så var det inte innan.

Flygfoto över Genevad med sockerbruket, som sedan blev GEVA, i centrum. Foto: Johan W Jönsson

När järnvägen drogs från Helsingborg till Halmstad 1885 blev Veinge till. Men Genevad blev så stort att det blev ett brukssamhälle, mycket tack vare sockerbruket.

– 1906-1907 byggdes detta jättekomplex (som sedan blev GEVA) och då fanns redan tegelbruket som sedan brann tre gånger, berättar Kerstin och fortsätter:

– Genevad är unikt då hela Laholms kommun är en lantbruksbygd och så växer det här brukssamhället upp, och så mycket arbetskraft det skulle hit.

Utöver tegel- och sockerbruket glöms så klart inte stationen, skolan, textilier, GEVA (som totalt inrymt 15 affärsverksamheter), macken eller den gamla affären Zells bort.

– Vi vill ha mycket kort, för det är roligast att titta på. Sedan är det en hel del information också. Kanske, kanske mynnar det ut i ett häfte eller en bok om Genevad, säger Lena Henningsson.

– Vi hoppas att besökarna som kommer hit kan ge oss fler uppgifter som årtal, namn, roliga historier och berättelser, fortsätter Lena som redan skrivit ner lite anekdoter.

Amandan uppfanns i Genevad och fanns i många hem. Även ordet EPA samt det första dagiset lär komma från Genevad. Foto: Johan W Jönsson

Mitt i lokalen finns olika saker, bland annat från den siste stinsen i samhället, brandkåren, Genevads Vägmärken, ”Amandan” som uppfanns i Genevad och tyger i cottolin.

– En man vid namn Jaque Tscudi fick patent på cottolin och byggde upp verksamhet i Genevad. Då ville han ha kvinnor som arbetare men ändå se till att barnen hade det bra, säger Kerstin.

Troligtvis startades Sveriges första dagis i Genevad efter att textilverken startat i det gamla sockerbruket 1938. Några stycken som gick på dagiset kommer på hemvändardagen.

Även lite krigshistoria, idrottshistoria och nutidshistoria ryms på utställningen om Genevad. På midsommardagen ställer också Veinge Jaktskytteklubb ut vid boulebanorna.

– De kommer att visa hur de arbetar nu. Man kommer får se olika horn, uppstoppade djur och hur man gör skott. Dessutom har vi ett vargnät i vår ägo. Det är ju verkligen i ropet nu, säger Gert Bengtsson.

Det brukar komma mellan 300 och 400 personer på hembygdsgårdens midsommarfirande där det både blir musikgudstjänst, midsommardans, fika och marsch utöver utställningar.

Hembygdsföreningen kommer också att visa en ”Vädur” i aktion. Väduren var den första helautomatiska pumpen och drivs av vattnet själv utan elektricitet.

– Den makalösa manicken tror jag kommer dra mest folk under dagen. Man kan kalla det för en slags evighetsmaskin. En sådan försörjde hela Veinge med vatten förr, säger Gert Bengtsson.

15 gårdar i Genevad. Foto: Joha W Jönsson

Gert Bengtsson och Erling Nilsson visar upp ett vargnät. Det kommer vara med på jaktklubbens utställning på hembygdsgården. Foto: Johan W Jönsson

Väduren är en makalös manick utan egen drivkraft - pumpkraften kommer från vattnet självt. När den väl gått igång bara fortsätter den att pumpa vatten. Foto: Johan W Jönsson