Klik venligst
FÖRENINGSLIV 2022-12-01 KL. 17:54

Framtiden för Timmershultsstugan oklar

Av Johan W Jönsson

1962 lämnade dåvarande Ränneslövs kommun över Timmershultsstugan till Friluftsfrämjandet i Laholm. Nu, 60 år senare, kan föreningen tvingas lämna tillbaka stugan till Laholms kommun. ”Det gamla avloppet är utdömt och vi har inte råd med ett nytt. Dessutom blir de ideella krafterna färre och färre”, säger Friluftsfrämjandets i Laholms ordförande Ingar Petersson.

Framtiden för Timmershultsstugan oklar
Framtiden för Timmershultsstugan är oklar. Avloppet är utdömt och de ideella krafterna i Friluftsfrämjandet sinar. Foto: Johan W Jönsson

Otaliga är de laholmare och turister som varit på läger, övernattat eller rastat i stugan i Timmershult. Nu är framtiden oklar för den röda stugan med de vita knutarna.

Det gamla avloppet har dömts ut av miljökontoret. En ny avloppsanläggning kostar 300 000 kronor och de pengarna finns inte i föreningen.

– Det blir jättedyrt i och med att vi hyr ut stugan till skolklasser och andra grupper. Vi behöver ha ett avlopp dimensionerat för 20-25 personer. De pengarna har inte vi.

I det 60 år gamla gåvobrevet från Ränneslövs kommun står det att Friluftfsrämjandet inte har rätt att avyttra stugan utan kommunens medgivande.

Nyligen hade representanter från Friluftsfrämjandet möte med tjänstemän från fritidsenheten på Laholms kommun.

– Vi kunde ju inte bestämma något. Men vi fick visa hur det ser ut vid stugan och förklara lite hur vi tänker, säger Ingar.

Vad vill ni ska hända?

– Tyvärr har vi en neråtgående spiral med verksamhet i stugan. Vi har inte mycket verksamhet där för egen del. Därför känns det inte riktigt motiverat att ha den kvar.

Under coronapandemin har uthyrningen av stugan minskat rejält. Nu när covid-19-restriktionerna försvunnit vill uthyrningen ändå inte komma igång.

– Meningen med Friluftsfrämjandet är i grunden inte att ha en stuga att hyra ut. Meningen är ju att vi ska ägna oss åt friluftsliv och kan vi inte hyra ut stugan har vi inte pengar till driften.


Stugan har inhyst läger under många år och har även fungerat som rastplats. Uthyrningen har dock inte kommit igång igen efter pandemin. Foto: Johan W Jönsson


Ni vill göra er fria från stugan?

– Nu är det inget helt bestämt. Ett alternativ är att kommunen tar över stugan. Ett annat alternativ är att vi får tillåtelse att sälja stugan. Vi får se var vi hamnar.

Kan ni tänka er att behålla stugan om ni får hjälp med avloppet?

– Ja, men i och med att det är svårt att få ideella krafter att ställa upp så är risken att vi bara föser problemet framför oss. Nästa gång är det något nytt som behöver åtgärdas.

Frilfuftsfrämjandet i Laholm ska ha ett möte och bestämma hur de vill göra. Samtidigt ska tjänstemännen på kommunen ta upp stugan med politiken.

– Det här ligger på en högre nivå än min. Vi har gjort ett besök vid Timmershultsstugan och har tagit till oss av den information som framkom vid besöket, säger fritidschef Mats Altemyr.

Nu tar han och fastighetsförvaltaren Joel Axelsson med sig det som kom upp vid mötet till förvaltningsledning och politiker.

– Utgångspunkten i nästa diskussion blir vad Friluftsfrämjandet själva vill. Känner de att det finns ett arbete att göra får vi stötta dem i det. Tar de ett annat beslut får vi jobba utifrån det.

I avtalet står det att kommunen ska ta över stugan om inte Friluftsfrämjandet klarar det.

– Står det så i ett avtal utan slutdatum måste vi ta hänsyn till det. Vill de inte bedriva verksamhet där så står det i avtalet att vi ska ta stugan under vårt ansvar. Men där är vi inte än.