FÖRENINGSLIV 2022-01-04 KL. 10:07

Fotbollsklubb söker kommunal borgen för miljöinvestering

Av Rickard Gustafsson

Skogaby BK hoppas på ”gröna sidan upp” från kommunen när de nu vill ta steget att investera i en miljövänlig och mindre stöldbegärlig robotgräsklippare av modell större till Skogaby IP. För att ro i land köpet söker de kommunal borgen för ett banklån på 150 000 kronor.

Fotbollsklubb söker kommunal borgen för miljöinvestering
Med en robotgräsklippare blir planskötseln av Skogaby IP miljövänligare och över tid billigare. Dessutom blir förutsättningarna för att spela boll bättre då planen blir jämnare och gräset tätare. Foto: LT/Arkiv

För några år sedan fattade styrelsen i Skogaby BK beslut om att köpa flera mindre robotgräsklippare som skulle sköta klippningen av Skogaby IP. Det gick dock inte bättre än att tjuvar under 2020 stal föreningens små ivriga ”planskötare”.
– Vi lade ner mycket arbete och pengar för att skaffa de robotklipparna och när de stals fick vi gå tillbaka till vår motorgräsklippare, berättar Jens Gustafsson, som i höstas (efter flera år som styrelsemedlem) tog över som ordförande i Skogaby BK.

Skogaby BK är bara en av många föreningar och privatpersoner som skaffat sig robotklippare och den här gången vill föreningen satsa på en mindre stöldbegärlig variant.
Syftet med investeringen är enligt SBK-ordföranden att klubben vill bidra till mindre fossila utsläpp och göra planskötseln mer underhållsfri.
– Jag har hört mig för och den klipparen vi vill köpa är så stor att den inte anses intressant att stjäla och är även utrustad med gps och andra stöldskydd. Knäreds IK har bland annat en liknande maskin och planerna blir generellt sett bättre, jämnare och gräset blir tätare. Det är stor skillnad, säger Jens Gustafsson.


50 000 kronor fick Skogaby BK:s representanter (ordförande Jens Gustafsson och Ingela N Eriksson) erhålla i bidrag av Laholms Sparbank i höstas. Pengar som föreningen vill investera i en ny robotgräsklippare. Foto: Johan W Jönsson/Arkiv


Men smakar det så kostar det. Maskinen går lös på 230 000-240 000 kronor och föreningen har redan löst en dryg femtedel av investeringen genom ett bidrag för miljöförbättrande åtgärder på 50 000 kronor från Laholms Sparbank.
30 000-40 000 kronor pyntar föreningen själva och återstoden av beloppet, 150 000 kronor, vill de säkra genom att Laholms kommun går i borgen för ett lån i Laholms Sparbank.
– Vi har inte fått något svar från kommunen. Jag har talat med en tjänsteman men har inte fått något som helst förhandsbesked, säger Jens Gustafsson.

Att föreningen behöver låna ett så stort belopp beror i mångt och mycket på coronapandemin. Många föreningar har de senaste åren haft det tufft på intäktssidan i och med att det inte går att genomföra inkomstbringande arrangemang.
– Intäkterna har minskat och bland har vi fått ställa in inomhusturneringen Vintercupen två år i rad, säger Jens Gustafsson.

Laholms kommun har nyligen mottagit föreningens borgensansökan. Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande, Ove Bengtsson (C), vare sig vill eller kan säga om kommunen kommer att ge grönt ljus.
– Mig veterligen är det kommunfullmäktige via kommunstyrelsen som beslutar om borgensåtaganden. Jag vet att kommunen gått i borgen för utbyggnad och renoveringar av bygdegårdar, men jag kan inte minnas att kommunen tidigare gått i borgen för den här typen av investeringar. Normalt så behandlar vi den här typen av frågor i nämnden inom Övrigt bidrag, men där har vi inte så mycket pengar. Vi har valt att fokusera på aktivitetsbidrag, säger Ove Bengtsson.