-
FÖRENINGSLIV 2022-10-24 KL. 14:01

Föreningen stöttar köpmännen

Av Johan W Jönsson

Beslutet att släcka ner två tredjedelar av gatubelysningen i kommunen och att inte ha någon julbelysning i i centrum har kritiserats från flera olika håll. Nu går Föreningen Gamla Laholm ut och stöttar Attraktiva Laholm. ”Att inte ha tänt julbelysningen känns mest som en symbolisk handling”, kommenterar ordföranden Christer Jonsson.

Föreningen stöttar köpmännen
Så här såg det ut på torget vid jul i fjol. Foto: privat

Laholms kommun hamnade i riksmedia då SVT:s ”Svenska nyheter” tog upp att beslutet om att släcka ner två tredjedelar av gatutbelysningen inte föregicks av en riskanalys. Kommunchef Anders Einarsson meddelande dock via P4Halland under den gångna helgen att en sådan nu håller på att genomföras.

Att släcka ner fattades genom ett ordförandebeslut av Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Knut Slettengren (M). På nämndens senaste sammanträde fattades också beslut om att julbelysningen i centrum i år uteblir på grund av det höga elpriset.

Det beslutet kritiseras hårt av föreningen Attraktiva Laholm. Nu har Föreningen Gamla Laholm skickat in en skrivelse där de stöttar handlarna.

– Vi har all respekt för att kommunen ibland måste fatta obekväma beslut som påverkar allmänheten men vi ber dem att tänka om, säger Christer Jonsson.

Gamla Laholm tycker att julbelysningen ska vara tänd under julveckorna som tidigare år.

– Det känns mest som en symbolisk handling. Med lågenergilampor blir besparingen av utebliven julbelysning marginell, säger Jonsson.

Föreningen förklarar i sin skrivelse till kommunen att de bidrar till ett öppet och aktivt centrum genom sin verksamhet i rådhuset.

– Vi berörs inte av beslutet på samma sätt som butikerna. Men julhandeln är viktig och risken att invånarna väljer bort ett nedsläckt centrum är stor.

Föreningen vädjar i sin skrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden och Laholms kommun att omvärdera sitt beslut och tända julbelysningen samt granen.

– Tänd för allmänhetens trivsel och för köpmännens intäkter. Ett alternativ är att släcka julbelysningen till exempel klockan 22, säger Christer Jonsson.

Att släcka ner två tredjedelar av gatubelysningen har kritiserats av både socialtjänsten, polisen och allmänheten.


Christer Jonsson är ordförande i Gamla Laholm. Foto: Arkivbild


Läs mer:

Köpmännens ilska: Tänk om, tänk rätt