Klik venligst
FÖRENINGSLIV 2023-11-02 KL. 16:50

Föreningar måste registrera sin kiosk mot kostnad

Av Johan W Jönsson

Laholms kommuns fotbollsklubbar och övriga ideella föreningar som bedriver kioskverksamhet måste nu registrera denna och det kostar pengar. Sedan Småklubbsalliansen gjort kommunen uppmärksam på problematiken kompenseras nu föreningarna som registrerar sin verksamhet med ett bidrag.
– Det är väldigt bra! Här har kommunen tagit till sig och lyssnat på föreningslivet, säger Småklubbsalliansens ordförande Peter Walldén.

Föreningar måste registrera sin kiosk mot kostnad
Från och med nu måste alla ideella föreningar registera sin kioskverksamhet. Kommunen kompenserar med ett kioskbidrag. Foto: Bildbyrån

Han fick ta emot oroliga samtal från representanter från de olika fotbollsklubbarna i kommunen. Att registrera livsmedelsanläggning är inte gratis och skulle äta upp de små intäkterna.

I många fall fungerar kioskverksamheten i de ideella föreningarna som en service för de som kommer och tittar på matcherna. Det som dras in är blygsamma summor.

Det är bra om det som kommer in via inträde och det som säljs i kiosken täcker domarkostnaden. Med tillsynstaxor och registreringsavgifter kostar det över 4 000 kronor att registrera sig.

– BK Walldias kiosk drar in cirka 5 000 kronor om året. Då kan vi lika gärna bomma igen. Det här är att sparka undan benen på föreningslivet och på oss som jobbar ideellt, säger Walldén.

Att kioskverksamheterna nu plötsligt måste registeras uppdagades då kommunens hälsoskyddsinspektörer gjorde kontroller hos fotbollsföreningarna.

Finns det en kiosk måste livsmedelsanläggning registeras. I grunden handlar det om att det ska vara säkert för dem som handlar en korv eller en hamburgare i kiosken.

Södra Hallands Småklubbsallians ordförande Peter Walldén är irriterad över beslutet men positiv till bidraget och att kommunen tagit till sig av kritiken. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

– Jag tycker att det är lågt. Det har inte behövts tidigare. Föreningslivet gör väldigt mycket nytta men de ideella krafterna sinar. Vad ska kommunen göra när vi inte orkar mer?

– Sådana här saker gör mig riktigt irriterad. Ofta kan idrottsföreningen vara den naturliga samlingspunkten i byn där människor i olika åldrar möts, fortsätter Walldén.

Han påminner om att Laholms kommun är den kommun i Halland med lägst skötselbidrag. Om kommunen inte hjälper föreningarna är han orolig över vad som kommer att hända framåt.

Sedan kommunen blivit uppmärksammad på problematiken har ett kioskbidrag införts. Alla klubbar som registrerar sin kioskverksamhet ska kompenseras med 5 000 kronor.

– Det är positivt att kommunen lyssnat på oss i föreningslivet när det gäller detta. Det är jättebra att kommunen ersätter föreningarna för den här kostnaden, säger Walldén.

Summan täcker kostnaden för registrering av livsmedelsanläggning samt det initiala besöket från kommunens livsmedelsinspektörer. Det är dock en engångssumma.

Uppföljningarna från kommunens inspektörer framåt kommer föreningarna själva att få stå för. Dessa ska inte genomföras varje år utan vart tredje till femte år.

Pengarna till kioskbidraget kommer från Kultur- och utvecklingsnämndens lilla överskott och blir alltså ingen extra belastning på nämndens ekonomi.