-
FÖRENINGSLIV 2022-11-21 KL. 17:45

Föreningar kan söka medel för energieffektiviseringar

Av Johan W Jönsson

Kultur- och utvecklingsförvaltningen har kollat läget med föreningarna kring de ökade energikostnaderna. Läget är ansträngt men inte kritiskt. Nu avsätter Kun en halv miljon kronor som föreningarna kan söka för energibesparande åtgärder.

Föreningar kan söka medel för energieffektiviseringar
Pengar kan sökas för till exempel solpaneler. Foto: Bildbyrån

Undersökningen som tjänstemännen i Kultur- och utvecklingsnämnden gjort visar att det finns en oro i föreningarna kring de ökade kostnaderna för energin.

Ove Bengtsson (C) är ordförande i Kun:

– Det verkar inte vara någon jättekris. Men man är ändå oroade inför framtiden kring det här. Vi ville också göra våra föreningar uppmärksamma på att det måste sparas och det gör man.

– Vi känner att föreningarna försöker vara väldigt ansvarstagande i det här och verkligen anstränger sig för att hitta vägar framåt, fyller förvaltningschef Andreas Meimermondt i.

Kommunen har inga medel som kan avsättas för att betala föreningarnas energikostnader. Däremot avsätter nämnden 500 000 kronor från sitt överskott som kan sökas.

– De är sökbara för föreningslivet utifrån att man har en samhällsnytta, energibesparingsåtgärder och att man jobbar med barn- och ungdomsverksamhet, säger Bengtsson.

Både föreningar som äger och driftar sin anläggning är välkomna med sina ansökningar. Det kan till exempel handla om bidrag till en värmepump eller solpaneler.

– Man måste hitta andra medfinansiärer alternativt ha pengar i kassan för att få bidrag till större investeringar. Pengarna ska räcka till alla de föreningar som söker.

Används pengarna
inte till energieffektiviserande åtgärder kan föreningarna bli återbetalningsskyldiga.

Kommunen tar emot ansökningar fram till den 11 december. Det är kort svarstid då bidraget måste betalas ut innan årsskiftet.

– Att vi ska betala för kilowattimmar är inte det mest konstruktiva sättet. Energibesparande åtgärder gynnar Laholms föreningsliv långsiktigt, säger Meimermondt.