Klik venligst
FÖRENINGSLIV 2024-05-23 KL. 14:09

Föreningar får välkommet tillskott ur "övrigt bidrag"

Av Johan W Jönsson

16 ansökningar kom in till Kultur- och folkhälsonämnden för övrigt bidrag i den första omgången 2024. Tio föreningar får bidrag, fem fick avslag och en ansökning bordlades. Renoveringar, nytt halmtak, solceller, bevattning, traktor och belysning finns på önskelistan.
– Det är fantastiskt att vi har den här möjligheten att hjälpa föreningarna att utvecklas, säger nämndsordförande Gudrun Pettersson (C).

Föreningar får välkommet tillskott ur
Lilla Tjärby IK får bidrag för att byta ut sin belysning på B-planen. De uttjänta belysningsstolparna och armarturerna syns på den bortre planen i bild. Foto: Johan W Jönsson

175 000 kronor finns i potten och 129 000 kronor delades ut. Det brukar dock tillkomma pengar till övrigt bidrag från övriga bidragspotter i nämnden till andra omgången i höst.

Knäreds Forskarring & Hembygdsförening sökte pengar för den sista etappen av halmtaksomläggning på Bollaltebygget och beviljas 10 000 kronor.

Skottorps IF behöver köpa in en traktor för att kunna sköta anläggningen på ett bättre sätt och får ett bidrag på 10 000 kronor från övrigt bidrag.

Fotbollsklubbarna Ysby BK och Lilla Tjärby IK behöver ny bevattningsanläggning respektive ny belysning till sina fotbollsplaner och får 10 000 respektive 30 000 kronor.

Sydhallands skyttegille har ansökt om bidrag för solpaneler på sin anläggning i Våxtorp och beviljas 20 000 kronor. Övriga föreningar som fått ja har sökt bidrag för renoveringar.

Sjöalt får inte pengar till renovering av sin klubblokal då man fick medel för samma sak i fjol. Veinge Jaktskytteklubb får inte bidrag för elektronisk markering på älgbanan.

Det ”vore en utveckling av föreningens verksamhet men vi föreslår avslag, dels för att andra ansökningar prioriteras men även för att ansökan är bristfällig”, skriver förvaltningen.

Laholms Pistolskytteklubb nekas bidrag för bygglovs- och miljöanmälanskostnader. ”Den typen av kostnader bör enligt förvaltningen inte prioriteras när det gäller övrigt bidrag.”

Caprifolen Voltigeklubb får avslag för sin ansökan om 100 000 kronor för en cirkushall på sitt område. Förvaltningen vill ha mer information om övrig finansiering innan bidrag beviljas.

Mästocka nya bygdegårds förening får också avslag för sin ansökan om pengar för en redan installerad hörselslinga. Förvaltningen anser att andra ansökningar ska prioriteras högre.

Ränneslövs GIF:s ansökan om pengar för solceller bordlades ”då det råder osäkerhet kring hur mycket föreningen kan få hos andra bidragsgivare.”

Även Lilla Tjärbys ansökan föreslog förvaltningen först att bordlägga. Klubben hade ansökt om hela 365 000 kronor för såväl belysning som för att bygga padelbanor på sin idrottsplats.

Det ändrades dock då ny belysning anses vara en nödvändig investering för föreningen. Därför får klubben pengar för det, men inte för att bygga padelbanor på Lilla Tjärby IP.

Fakta övrigt bidrag:

Övrigt bidrag avser att speciella verksamheter eller objekt som kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och ej innefattas av övriga bidragsformer. Bidrag kan lämnas till utvecklings- och försöksverksamhet, större arrangemang, reparations- och underhållskostnader med mera. Bidrag lämnas ej till föreningars löpande verksamhet.

De fick övrigt bidrag omgång ett 2024:

Knäreds Forskarring och Hembygdsförening, 10 000 kronor för omläggning av halmtak.

Knäreds IK, 7 000 kronor för material för ommålning samt rörarbete.

Våxtorps Bygdegårdsförening, 20 000 kronor, nytt scengolv och andra reparationer.

Sydhallands Skyttegille, 20 000 kronor, installation av solceller.

Knäreds Bygdegårdsförening, 10 000 kronor, reparation av fönster.

Skottorps IF, 10 000 kronor, inköp av mindre traktor.

Ysby Bollklubb, 10 000 kronor, ny bevattning till fotbollsplan.

Friluftsfrämjandet Laholm, 5 000 kronor, reparation av vindskydd och kojor.

Friluftsfrämjandet Knäred, 7 000 kronor, renovering av Parkstugan.

Lilla Tjärby IK, 30 000 kronor för ny belysning till fotbollsplan.

Följande ansökningar avslogs:

Sjöalts IF byaförening, ansökt om 34 378 kronor, reparation av föreningslokal

Veinge Jaktskytteklubb, ansökt om 65 000 kronor, elektronisk markering på älgbanan.

Laholms Pistolskytteklubb, ansökt om 150 000 kronor, bygglovs- och miljöanmälanskostnader.

Caprifolen Voltigeklubb, ansökt om 100 000 kronor för att bygga ny hall för cirkus.

Mästocka nya Bygdegårdsförening, ansökt om 35 000 kronor för installation av hörselslinga.

Följande ansökning bordlades:

Ränneslövs GIF, ansökt om 20 000 kronor för installation av solceller.