Klik venligst
FÖRENINGSLIV 2023-10-27 KL. 09:22

Fem föreningar får övrigt bidrag

Av Johan W Jönsson

I den andra omgången av Kultur- och utvecklingsnämndens pott för övrigt bidrag beviljades fem föreningar medel. Slantarna ska gå till fotbollsmål, vattenledning, halmtak och renoveringar. Två föreningar fick avslag för sina ansökningar.

Fem föreningar får övrigt bidrag
Omläggningen av halmtaket på Bollaltebygget i Knäred fortsätter. Nu har hembygdsföreningen fått pengar ur potten för övrigt bidrag. Janis Pucitits heter hantverkaren som gjort jobbet hittills. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

Det fanns 100 000 kronor i övrigt bidrag att fördela. Det är pengar som blivit över från lokalbidrag, aktivitetsbidrag och utbildningsbidrag. Allt ska tillbaka till föreningslivet.

Sju ansökningar hade kommit in. Förvaltningen föreslog avslag på två och nämnden gick på tjänstemännens linje. Ångbåtsföreningen blev utan pengar.

Kultur- och utvecklingsnämndens ledamot Inger Stenberg, Medborgerlig samling, tyckte att föreningen skulle beviljas bidrag men röstades ner.

Ångbåtsföreningen hade sökt 24 999 kronor för löpande kostnader för S/S Lagaholm. Enligt regelverket för övrigt bidrag kan dock ej bidrag ges för löpande verksamhet.

”En fortsatt dialog med föreningen ska fortsätta för att undersöka om föreningen under 2024 kan vara berättigad till andra bidragsformer.”, skriver förvaltningen.

Skottorps IF fick också avslag men bara på sin ena ansökan. Föreningen fick inte 60 000 kronor för installation av belysning till den nya aktivitetsytan för innebandy på Gröningen.

Avslaget grundar sig i att SIF redan fått pengar för själva aktivitetsytan och att denna ses som viktigare. Då summan att fördela denna gång var lägre ansågs att andra ansökningar borde prioriteras.

Skottorps IF beviljades däremot ett bidrag på 19 000 kronor för nya fotbollsmål. BK Walldia får 22 000 kronor för renovering av taket på sin garagebyggnad.

Våxtorps BoIS beviljas bidrag på 22 000 kronor för en ny vattenledning. Detta då idrottssällskapet blivit tvungna att gräva ner ett nytt bevattningsrör.

Sjöalts IF Byaförening får 17 000 kronor för renovering av föreningslokal. Den tidigare bandyföreningen har blivit byförening och vill göra klubbstugan till en samlingslokal.

Knäreds Forskarring och Hembygdsförening lägger om halmtaket på Bollaltebyget i etapper. Nu har de fått 17 000 kronor för att kunna fortsätta arbetet under hösten i år.

Fakta:

Så fördelades pengarna ur övrigt bidrag omgång 2/2023:

Våxtorps BoIS, beviljas ett bidrag på 22 000 kronor för ny vattenledning.

Sjöalts IF Byaförening, beviljas ett bidrag på 17 000 kronor för renovering av föreningslokal.

Knäreds Forskarring och Hembygdsförening, beviljas ett bidrag på 17 000 kronor för omläggning av halmtak på Bollaltebygget. I omgång ett fick föreningen avslag på sin ansökan.

BK Walldia, beviljas ett bidrag på 22 000 kronor för renovering av tak på garagebyggnad.

Skottorps IF, beviljas ett bidrag på 19 000 kronor för inköp av fotbollsmål.

Följande ansökningar avslogs:

Laholms Ångbåtsförening, ansökt om 24 999 kronor för löpande kostnader för ångbåten SS Lagaholm.

Skottorps IF, ansökt om 60 000 kronor för installation av belysning på ny aktivitetsyta för innebandy i Skottorp.