FÖRENINGSLIV 2022-05-25 KL. 18:30

De föreningarna fick ta del av övrigt bidrag

Av Johan W Jönsson

Kultur- och utvecklingsnämnden har bestämt vilka föreningar som får ta del av övrigt bidrag i den första omgången 2022. BK Walldia och Ysby Bygdegård blev de lyckliga. Även Våxtorps Bygdegård får medel. Men det var pengar de sökte redan 2021.

De föreningarna fick ta del av övrigt bidrag
Taket behöver läggas om på Ysby Bygdegård. Nu har bygdegårdsföreningen fått pengar till ändamålet ur övrigt bidrag. Foto: Johan W Jönsson

– Vi har inte mycket pengar över till övrigt bidrag då vi väljer att satsa på andra bidragsformer som aktivitetsstöd, säger Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Ove Bengtsson (C).

Bland de som äskat pengar finns Knäreds IK. I samband med renoveringen efter branden upptäcktes rötskador under taket på klubbstugan. Klubben ansökte först om hela summan på 450 000 kronor för nytt plåttak men den summan reviderades sedan.

– De har kommit in med en skrivelse där de sänkt summan till 250 000 då de hittat en extern finansiär också. Därför har vi återremitterat även den ansökan, säger Bengtsson.

Walldia får 50 000 kronor då ”Wallevi” (också kallad ”Plaskevi”) är vattenskadad och behöver åtgärdas. Ysby Bygdegård får 60 000 för byte av tak på grund av läckage. Våxtorps Bygdegård ansökte redan i fjol om 60 000 för renovering av sin bygdegård. Dessa pengar har man nu fått av Kun. De 170 000 kronorna var vad där var i potten.

”Ansökningarna är större reparations- och underhållsåtgärder och bedöms vara nödvändiga för verksamhetens dagliga drift. De ansökta beloppen är motiverade och bedöms vara inom ramen för anslagna medel.”, motiverar Kun.

Caprifolens voltigeklubbs ansökan på 100 000 kronor till installation av hiss-stol för funktionsanpassning bordlades tillsammans med KIK:s ansökan.

”Caprifolens Voltigeklubb ansökan bedöms angelägen och positiv för föreningens viktiga arbete för personer med funktionsnedsättning. Men ansökan ryms inte i befintlig budgetram, därav föreslås bordläggning.”

En rad olika ansökningar avslogs då det antingen rörde sig om för mycket pengar eller för att ansökningarna inte var tillräckligt angelägna. Laholms RF:s ansökan om 143 750 kronor till omläggning av avlopp avslogs då klubben själva äger sin anläggning.


Fakta:

De fick pengar ur övrigt bidrag:

BK Walldia, 50 000 kr, vattenskadad idrottsplats behöver åtgärdas

Ysby Bygdegård, 60 000 kr, byte av tak på grund av läckage

Våxtorps Bygdegård, 60 000 kr, renovering av bygdegård

Ansökningar som bordlades:

Caprifolens Voltigeklubb, 100 000 kr, installation av hiss-stol för funktionsanpassning

Knäreds Idrottsklubb, 250 000 kr, nytt plåttak efter brandskador

De fick avslag:

Stugföreningen Sommarbo, 40 000 kr, inköp av ny åkgräsklippare

Laholms Skytteförening, 130 000 kr, inköp av elektroniska måltavlor

Laholms Tennisklubb, 2 000 kr, prova-på-tennis

Knäreds Forskarring & Hembygdsförening, 450 000 kr, omläggning av halmtak och målning av "Lottens"

Våxtorps BoIS, 5 000 kr, nya nät till seniormålen

Laholms Ryttarförening, 143 750 kr, omläggning av avlopp

Skottorps IF, 135 000 kr, inköp av automover gräsklippare