FÖRENINGSLIV 2022-12-23 KL. 09:02

De fick pengar för energieffektiviseringar

Av Johan W Jönsson

I november avsatte Kultur- och fritidsnämnden 500 000 kronor som föreningar kunde söka för energibesparande åtgärder. Nu står det klart vilka föreningar som tilldelas pengar.

De fick pengar för energieffektiviseringar

Pengarna som Kun avsatt för föreningarna att söka kommer från nämndens överskott. Energibesparande åtgärder gynnar Laholms föreningsliv långsiktigt, menar nämnden.

Följande föreningar fick pengar för att kunna minska energianvändningen och -kostnaden:

BK Walldia: 60 000 kr för installation av solpaneler

Göstorps Trivselförening: 20 000 kr för installation av solpaneler

Knäreds bygdegårdsförening: 28 000 kr för installation av solpaneler

Le Petit Bouleklubb: 8 000 kr till ny belysning

Laholms Ryttarförening: 40 000 kr till ny belysning

Skogaby GK: 30 000 kr till ny belysning

Skottorps IF: 60 000 kr för installation av solceller

Våxtorps Godtemplares Byggnadsförening: 28 000 kr för installation av solceller

Solbackens bygdegårdsförening: 25 000 kr för installation av luftvärmepumpar

Friluftsfrämjandet Knäred: 15 000 kr för installation för luftvärmepump

Kornhults IK: 42 000 kr för energibesparande åtgärder

Laholms Brukshundsklubb: 20 000 kr för ny belysning

Skummeslövs TK 30 000 kr för installation av solceller

Hasslövs IS 60 000 kronor för installation av solceller

Hallabergs Brukshundsklubb 15 000 kr för energibesparande åtgärder

Lilla Tjärby IK 42 000 kr för energibesparande åtgärder

Energibesparande åtgärder kan till exempel vara att byta ut munstycken på duschar till snålspolande duschmunstycken, byta läckande blandare, tilläggsisolera, installera vattenbatteri kopplat till jordvärmepump, byta termostater för att kunna justera golvvärme och så vidare.