FÖRENINGSLIV 2022-04-29 KL. 18:17

Christer tar över klubban efter Roy

Av Johan W Jönsson

Christer Jonsson - där har ni namnet på Föreningen Gamla Laholms nya ordförande. Roy Karlsson tackade för sig efter fem år med klubban i hand. ”Det är en fin förening där mycket redan är bra”, säger Jonsson.

Christer tar över klubban efter Roy
Christer Jonsson tar emot klubban av Föreningen Gamla Laholms vice ordförande, och årsmötesordförande, Sven Palmkvist. Foto: Tommy Paulison

Christer Jonsson ingick själv i föreningens valberedning och när ett antal olika namn tillfrågats, blivit hedrade över att ha fått frågan men tackat nej, gick frågan till Christer själv.

– Lite skämtsamt kan man säga att de andra i valberedningen sa till mig att; då får du ta det. De sa inte så, men det blev ungefär så, skrattar Christer.

Utöver Roy Karlsson lämnade även kassören Ingmarie Müller-Uri styrelsen vid årsmötet. In i hennes ställe kom Nils Danred och det var avgörande för Christers beslut.

– När jag fick med mig Nils så det kändes det bra. Vi känner varandra väl och har jobbat bra ihop med utställningarna på rådhuset.

Kommer det märkas på något sätt att du tar över som ordförande?

– Vill man säga ja på det? Man vill ju inte vara så bombastisk. Jag sa på årsmötet att många saker redan är väldigt bra med Gamla Laholm, säger Jonsson.

Han nämner årsböckerna, föreläsningarna och utställningarna på Rådhuset som riktiga pärlor. Christer menar också att det finns en del utvecklingspotential.

– Det finns en del saker som inte hunnits med på samma sätt. Vi måste bli bättre på att kommunicera, både genom hemsidan och Facebook för att nå ut till folk, till exempel.

– Det folk enkelt kan glömma är att det handlar om en ideell förening och att jobbet ska göras av någon. Det är lätt att ha synpunkter men någon ska ju som sagt göra det också.

133 personer närvarade vid årsmötet (rekord). Totalt är det 750 medlemmar i Föreningen Gamla Laholm. Maggans Meloner underhöll och efter avklarat möte avnjöts räksmörgås på Gröna Hästen.

Christer Jonsson är även ordförande i Laholms Konsertförening. Frågan som måste ställas är om han verkligen kommer hinna med att vara ordförande i två föreningar.

– Jag säger inte att jag ska delegera ut alla arbetsuppgifter i Gamla Laholm. Men där finns en duktig styrelse där många hjälper till. I konsertföreningen gör jag 98 procent själv, skrattar han.

Roy Karlsson kommer att vara kvar i föreningen och fortsätta att engagera sig främst i årsböckerna. Han blev även invald som hedersledamot på årsmötet.


Roy Carlsson avtackades efter fem år som ordförande i Gamla Laholm. Han invaldes som hederledamot och fick motta ett tecken för detta ur årsmötesordföranden Sven Palmkvists hand. Foto: Tommy PaulisonFakta:

Föreningen Gamla Laholms styrelse 2022:

Ordförande: Christer Jonsson

Vice ordförande: Sven Palmkvist

Sekreterare: Fredrik Andréasson

Kassör: Nils Danred

Ledamot: Tommy Paulison

Ledamot: Lars M Andersson

Suppleant: Charlotta Mansfeldt

Suppleant: Inger Persson