Klik venligst
FÖRENINGSLIV 2024-01-24 KL. 12:58

”Blankan” missar bidrag för allmänna samlingslokaler

Av Johan W Jönsson

Kultur- och folkhälsonämnden har haft sitt första möte under nytt namn. Tidigare hette nämnden Kultur- och utvecklingsnämnden. Det första ärendet handlade om bidrag till allmänna samlingslokaler. Där beviljades Blankeredsgården i Knäred inte bidrag den här gången. De har redovisat för lite hyresintäkter.
– Det planeras för annan typ av verksamhet i den lokalen. Vi vill att det ska funka och kommer stötta dem på annat sätt, säger nämndsordförande Gudrun Pettersson (C).

”Blankan” missar bidrag för allmänna samlingslokaler
Blankeredsgården får inte bidrag för allmänna samlingslokaler. Detta då för få intäkter redovisats. Däremot kommer kommunen stöttta på annat sätt då fritidsverksamhet ska startas upp i lokalen. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

För att beviljas bidrag måste det kommas upp i minst 20 000 kronor i hyresintäkter. Bidraget som nu klubbats igenom av nämnden utgår ifrån 2022 års uthyrning.

Föreningen Lagagården får mest in bidrag i 180 222 kronor. Folkets hus i Genevad får 114 260 kronor och Mellbystrandsföreningen 104 931 kronor. Mestocka bygdegård får minst (35 695).

Bidragets storlek fastställs av föreningens driftskostnader och uthyrningstillfällen, samt till den bidragsram som kultur- och utvecklingsnämnden disponerar under budgetåret.

– Det finns kriterier – det ska finnas ett behov av en samlinglsokal och den ska vara tillgänglig för allmänheten. Dessutom ska man komma upp i 20 000 kronor i hyresintäkter, säger Pettersson.

Det sistnämnda kriteriet frångicks dock under pandemin. Bidraget som nu klubbats igenom är grundat på 2022 års uthyrning. 2025 års bidrag kommer dock grunda sig på 2024 års intäkter.

– Från och med nästa gång det är dags att ansöka om detta bidrag kommer vi synka ansökningstiden med övriga föreningars ansökningar, säger Pettersson.

Folkets hus i Genevad har redovisat hyresintäkter på 19 700 kronor. Det bedöms vara så nära 20 000 att det vore orimligt att samlingslokalen inte fick sitt bidrag.

Blankeredsgården är dock långt ifrån med redovisade intäkter för blott 1 400 kronor. Det tycker nämnden är för lite och därför avslås bidragsansökan om 32 206 kronor.

– Tyvärr är Blankeredsgården långt ifrån. Därför får de avslag på sin ansökan. Det är olyckligt då föreningarna i Knäred jobbar på att få igång ungdomsverksamhet där, säger Pettersson.

Blankeredsgården har startat ett arbete att tillsammans med ideella krafter och Ung i Laholm för att få igång en fritidsgårdsverksamhet i lokalen som ligger strategiskt på skolområdet.

– Vi inser att vi måste stötta dem ekonomiskt på något sätt. Men det blir inte i form av detta bidrag utan utifrån andra aktiviteter och överenskommelser, säger nämndsordföranden.

Ronny Jönsson är ordförande i Blankeredsgårdens ekonomiska förening:

– Vi har haft uthyrt betydligt mer under 2023. Nu kommer vi ändå kunna få en annan form av bidrag så att vi kan driva det vidare. Vi ska göra en ungdomssatsning, säger han.

– Annars hade det varit ett hårt slag. Då hade vi inte kunnat fortsätta. Vi har mycket på gång men coronan gjorde att det mesta avstannade. Det känns ändå positivt att kommunen är med oss.

Tanken är att driva fritidsverksamhet för ungdomar en eller ett par kvällar i veckan. Utöver det är det just nu yogakurser samt olika kalas. ”Blankan” fungerar även som evakueringslokal för skolor.