FÖRENINGSLIV 2021-12-21 KL. 09:04

Åtta föreningar fick dela på en halv miljon

Av Johan W Jönsson

Nu har Laholms Sparbanks utvecklingsstiftelse fördelat sina pengar för det här året. I den senaste vändan fick åtta föreningar dela på 500 000 kronor. “Det känns jättebra! Vi hade velat hjälpa till ännu mer. Det finns fler önskningar men vi har ju en begränsning i beloppet”, säger stiftelsens ordförande Gert-Ove Olsson.

Åtta föreningar fick dela på en halv miljon
Åke Hantoft och Helena Åström från Skummeslövsbadet, Vilma Larsson från Vallberga gymnastikförening, Göte Åkesson från Lilla Tjärby IK, Lars Andersson från Orions samfällighetsförening och Alf Nilsson från Skummeslövs TK. Foto: Johan W Jönsson

Totalt har det delats ut 1 241 000 kronor. 500 000 i våras, 500 000 under hösten och sedan knappt 250 000 kronor i miljöpotten som delas med själva banken.

Vallberga Gymnastikförening ska köpa en trampett för sina 25 000 kronor. Föreningen har 130 ungdomar i träning.

– Vi vill ha en trampett för att kunna utveckla våra tonårstjejer i deras träning, säger föreningens ordförande Vilma Larsson.


Vilma Larsson är ordförande i Vallberga gymnastikförening och berättade att de 25 000 kronorna ska gå till en trampets. Foto: Johan W Jönsson


Orions samfällighetsförening tilldelades 30 000 kronor till den öppna lekplatsen där gungställningen håller på att ruttna upp.

– Jag var med när gungställningen byggdes -84. Det är rätt dyrt att byta en sådan, det kostar 70 000, så detta är ett välkommet tillskott, säger Lars Andersson från föreningen.

Skummeslövs Tennisklubb ska bygga minitennisbanor för att uppmuntra barn att börja med tennis och fick 50 000 kronor.

– Vi hoppas kunna bygga en eller två banor kommande år, säger föreningens ordförande Alf Nilsson.

Lilla Tjärby IK ska anlägga en slinga runt idrottsplatsen och tilldelades 50 000 kronor av stiftelsen för detta.

– Slingan ska vara på cirka två kilometer och den ska vara öppen för allmänheten, säger klubbens anläggningsansvarige Göte Åkesson.

Skummeslövsbadets utveckling ideell förening fick 100 000 kronor för att kunna göra en barnbassäng.

– Det är något som önskats länge. Det är mycket barnfamiljer på badet. Vi har spionerat både i Veinge och Knäred. Detta är ett fint tillskott, säger ordförande Åke Hantoft.

Får föreningen bygglov för bassängen ska den vara färdig den andra april, meddelar Hantoft.

– Traditionen är att man ska bada rakt ut från där man bor och rakt ut från Sparbankens nya kontor kommer barnpoolen att hamna, fortsätter han.

Tre föreningar var inte närvarande vid utdelningen. Laholms IF Orientering har fått ett bidrag på 20 000 kronor för att kunna göra om sina kartor.

– Det är ganska mycket till skolorientering - för att kunna göra banorna up to date, säger Gert-Ove Olsson.

25 000 kronor går till kulturen och Allkonstverkets föreställning om Elvira Madigan som Peter Bengtsson och Maggan Ek ska sätta upp.

Det största bidraget går till Skottorps IF. De får 200 000 kronor för att kunna göra en samlingslokal i sin nya klubbstuga.

– Skoskumsgården upphör med sin verksamhet om två år och då finns ingen samlingslokal i området och det bör det göra i ett så stort och växande område.

Utvecklingsstiftelsen fortsätter sitt arbete och siktar på att dela ut mer pengar till kommande vår.

– Målsättningen är att kunna dela ut en miljon kronor om året. Men en förutsättning för det är att banken fortsätter att gå bra och lockar kunder, säger Gert-Ove.

– Med tanke på att det är första året tycker jag att vi har lyckats väl. Vi har hunnit med ganska mycket och vi har varit generösa. Så det känns bra.

– Jag tycker att vi har kunnat leva upp till de förutsättningar som vi skapat oss, fortsätter Olsson som sitter i styrelsen ihop med Malin Nermark och Erik Hantoft.


Laholms Sparbanks utvecklingsstiftelses ordförande Gert-Ove Olsson med checkarna som tillhör de föreningar som inte närvarade vid utdelningen. Foto: Johan W Jönsson


Stiftelsen har även köpt tillbaka fastigheten Laxen 2 som inrymmer bland annat fiskebutiken. Banken ägde fastigheten för 20 år sedan men den avyttrades när det inte längre var tillåtet att ha lokaler som inte nyttjades för verksamheten.

– Men stiftelsen får äga den. Vi har kapital i kassan som vi vill förvalta på ett tryggt sätt och centrala fastigheter sjunker inte i värde över tid, säger Olsson.

Köpet gick igenom i september och det är den andra fastighet som nu ägs av Sparbanksstiftelsen. Sedan tidigare har Nilsson Special Vehicles lokaler förvärvats av utvecklingsstiftelsen.